Tuesday, April 23, 2013

THƯ MỜI

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
------------
V/v: giới thiệu và tham gia
Tuyển thơ “Còn mãi với thời gian”
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----***----

                                                                                     


THƯ MỜI

Cùng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã lấy ngày 28/6 là Ngày Gia đình Việt Nam. Trải qua 10 năm thực hiện việc vinh danh gia đình Việt Nam cùng với công tác gia đình không ngừng phát triển, ngày 28/6 đã thực sự trở thành ngày hội của toàn thể các gia đình Việt Nam ở trong nước cũng như đối với kiều bào ta ở nước ngoài.
Tiếp nối sự quan tâm sâu sắc nói trên, ngày 19/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Trải qua hàng nghìn năm phát triển của đất nước, gia đình Việt Nam ngày nay vẫn là nơi gìn giữ và phát triển các truyền thống chuẩn mực giá trị cao đẹp của dân tộc. Bộ sách “Còn mãi với thời gian” (tập 2, khổ 17x24cm, độ dầy 1.068 trang, bìa cứng, giá 200.000 đồng/cuốn) tiếp tục khởi động, dự định ra mắt bạn đọc ngày 20/12/2013 với chủ đề chính là tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng, ý chí vươn lên vượt khó, vun đắp cuộc sống gia đình, chăm lo cho việc học hành của con cháu…
Ban biên soạn rất mong các tác giả thơ trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc tham gia gửi tác phẩm (từ 5 đến 10 bài thơ) cùng mẫu phiếu đăng ký tham gia để chương trình sớm hoàn thành. Ban thẩm định sẽ chọn và gửi bản bông mẫu thông báo cho các tác giả và yêu cầu quý vị gửi lại để Ban biên soạn kiểm tra lại lần cuối trước khi in.
Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội,  ngày 20 tháng 03 năm 2013
TM.BAN BIÊN SOẠN
TẠ THỊ THU HÀ
Nhà xuất bản Lao Động
Số 175 Giảng Võ - Quận Đống Đa - TP.Hà Nội
Điện thoại: 0983.612.481
Số tài khoản: 711A21118092
tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank)
Chi nhánh Ngân hàng Chương Dương - Hà Nội.
No comments:

Post a Comment