Saturday, September 3, 2011

Chó đá

Chó đá

Chẳng là thánh, chẳng là tiên
Chỉ là cái giống “một tiền rưỡi thôi”(1)
Cửa thiêng lót tót chiếm ngồi
Nhe nanh khoe vuốt học đòi sân si
Thấy người nhướng mắt dương uy
Xem tâm dạ ấy kém gì họ Trương(2)
Khảy chân tai cụp ven đường
Nấp nom rõ tính nết phường bất minh
Miếng xương nắc nỏm chực rình
Quên đi hết cả mưu sinh giống loài
Hữu tri, hữu sự, hữu tai (3)
Thắng thiên, thắng địa, thắng đài tam tinh (4)
Chốn thiêng lếch tếch một mình
Thương thay kiếp chó góc đình toạ khan.

............
(1). Câu ví dân gian (...Oai như con chó tiền rưỡi)
(2). Tính nóng nảy vô độ của Trương Phi trong tiểu thuyết Tam quốc chí
 (3). Ý cả câu: Có tri thức, ắt biết rõ sự việc, biết rõ sự việc, ắt biết hoạ tai để mà tránh
(4). Ý cả câu: (Có thể nhất thời) thắng được cả trời đất, thần phật

No comments:

Post a Comment